Friday, 7 December 2012

Singaraja: Family

Suatu pagi di Pengalatan.
Tibalah saya pada hari terakhir dari rangkaian hari bahagia bli Dwi dan Indah.
Sebuah kebahagiaan yang tak terhingga.

Parent


Friend

The Arrival

Greeting

Parent/Children

Big Family

Little Family

Home

Di sini, saya belajar tentang arti dari sebuah keluarga.
Dalam, sangat dalam. Terima kasih untuk lembaran cerita hari ini.


Salam,


Esha Satrya

No comments:

Post a Comment